Utami, Ai Annisaa, Khoirul Umam, and Tjipto Djuhartono. “Public Communication-Based Tax Literacy Counseling at PT ZAF Internasional”. KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (July 14, 2021): 77–85. Accessed October 22, 2021. https://journal.neolectura.com/index.php/Kangmas/article/view/232.